Oversigt over tastaturgenveje i


Windows

Du kan bruge genvejstaster i stedet for musen, når du arbejder i Windows. Du kan åbne, lukke og navigere i menuen Start, på skrivebordet, i menuer, dialogbokse og på websider ved hjælp af tastaturgenveje. Tastaturgenveje kan også gøre det nemmere at arbejde interaktivt med computeren.

Klik på en overskrift, eller tryk på TAB for at fremhæve en overskrift, og tryk derefter på ENTER.

Oversigt over tastaturgenveje

Tryk på

Hvis du vil

CTRL+C

Kopiere.

CTRL+X

Klippe.

CTRL+V

Sætte ind.

CTRL+Z

Fortryde.

DELETE

Slette.

SKIFT+DELETE

Slette det markerede element med det samme uden at placere det i papirkurven.

CTRL, mens du trækker et element

Kopiere det markerede element.

CTRL+SKIFT, mens du trækker et element

Oprette en genvej til det markerede element.

F2

Omdøbe det markerede element.

CTRL+HØJRE PIL

Flytte indsætningspunktet til begyndelsen af det næste ord.

CTRL+VENSTRE PIL

Flytte indsætningspunktet til begyndelsen af det foregående ord.

CTRL+PIL NED

Flytte indsætningspunktet til begyndelsen af det næste afsnit.

CTRL+PIL OP

Flytte indsætningspunktet til begyndelsen af det foregående afsnit.

CTRL+SKIFT sammen med en af piletasterne

Fremhæve en tekstblok.

SKIFT sammen med en af piletasterne

Markere flere elementer på en gang i et vindue eller på skrivebordet, eller markere tekst i et dokument.

CTRL+A

Markere alt.

F3

Søge efter en fil eller en mappe.

ALT+ENTER

Have vist det markerede elements egenskaber.

ALT+F4

Lukke det aktive element, eller afslutte det aktive program.

ALT+Enter

Vise egenskaberne for det valgte objekt.

ALT+MELLEMRUM

Åbne en genvejsmenu for det aktive vindue.

CTRL+F4

Lukke det aktive dokument i programmer, hvor du kan have flere dokumenter åbne samtidig.

ALT+TAB

Skifte mellem forskellige åbne elementer.

ALT+ESC

Skifte mellem elementerne i den rækkefølge, de blev åbnet.

F6

Skifte mellem skærmelementerne i et vindue eller på skrivebordet.

F4

Have vist adresselinjen i Denne computer eller Windows Stifinder.

SKIFT+F10

Have vist genvejsmenuen for det markerede objekt.

ALT+MELLEMRUM

Have vist menuen System for det aktive vindue.

CTRL+ESC

Have vist menuen Start.

ALT+det understregede bogstav i navnet på en menu

Have vist den tilsvarende menu.

Det understregede bogstav i navnet på en kommando eller en åben menu

Udføre den tilsvarende kommando.

F10

Aktivere menulinjen i det aktive program.

HØJRE PIL

Åbne den næste menu til højre eller åbne en undermenu.

VENSTRE PIL

Åbne den næste menu til venstre eller lukke en undermenu.

F5

Opdatere det aktive vindue.

TILBAGE

Have vist mappen et niveau højere oppe i Denne computer eller Windows Stifinder.

ESC

Annullere den aktuelle opgave.

SKIFT, når du indsætter en cd i cd-rom-drevet

Forhindre, at cd'en afspilles automatisk.

Genvejstaster i dialogbokse

Skal du trykke på

Hvis du vil

CTRL+TAB

Flytte fremad gennem faner.

CTRL+SKIFT+TAB

Flytte tilbage gennem faner.

TAB

Flytte fremad gennem indstillinger.

SKIFT+TAB

Flytte tilbage gennem indstillinger.

ALT+understreget bogstav

Udføre den tilsvarende kommando eller markere den tilsvarende indstilling.

ENTER

Udføre den kommando, der svarer til den aktive indstilling eller knap.

MELLEMRUM

Markere et afkrydsningsfelt eller fjerne markeringen i det, hvis den aktive indstilling er et afkrydsningsfelt.

Piletaster

Markere en knap, hvis den aktive indstilling er en gruppe alternativknapper.

F1

Have vist Hjælp.

F4

Have vist elementer i den aktive liste.

TILBAGE

Åbne en mappe et niveau højere oppe, hvis en mappe er markeret i dialogboksen Gem som eller Åbn.

Genvejstaster på et tastatur af typen Natural Keyboard

Du kan bruge følgende genvejstaster på et Microsoft Natural Keyboard eller et kompatibelt tastatur med tasten med Windows-logoet (Tasten med Windows-logoet) og programtasten (Programtasten).

Skal du trykke på

Hvis du vil

Tasten med Windows-logoet

Have vist eller skjule menuen Start.

Tasten med Windows-logoet+ BREAK

Have vist dialogboksen Egenskaber for system.

Tasten med Windows-logoet+ D

Have vist skrivebordet.

Tasten med Windows-logoet+ M

Minimere alle vinduer

Tasten med Windows-logoet+Skift+M

Gendanne minimerede vinduer

Tasten med Windows-logoet+ E

Åbne Denne computer.

Tasten med Windows-logoet+ F

Søge efter en fil eller en mappe.

CTRL+ Tasten med Windows-logoet+ F

Søge efter computere.

Tasten med Windows-logoet+ F1

Have vist Windows Hjælp.

Tasten med Windows-logoet+ L

Låse din computer, hvis du har forbindelse til et netværksdomæne, eller skifte bruger, hvis du ikke er tilsluttet til et netværksdomæne.

Tasten med Windows-logoet+ R

Åbne dialogboksen Kør.

Programtasten

Have vist genvejsmenuen for det markerede objekt.

Tasten med Windows-logoet+ U

Åbne Utility Manager

Genvejstaster til handicapfunktioner

Skal du trykke på

Hvis du vil

Højre SKIFT i otte sekunder

Slå Filtertaster til og fra

Venstre ALT + venstre SKIFT + PRINT SCREEN

Slå Stor kontrast til og fra

Venstre ALT + venstre SKIFT + NUM LOCK

Slå Musetaster til og fra

SKIFT-tasten fem gange

Slå Træge taster til og fra

NUM LOCK-tasten i fem sekunder

Slå Til/fra-taster til og fra

Tasten med Windows-logoet+ U

Åbne Utility Manager

Genvejstaster i Windows Stifinder

Skal du trykke på

Hvis du vil

END

Vise det nederste af det aktive vindue.

HOME

Vise det øverste af det aktive vindue.

NUM LOCK+STJERNE på det numeriske tastatur (*)

Have vist alle undermapper i den markerede mappe.

NUM LOCK+PLUSTEGNET på det numeriske tastatur (+)

Have vist indholdet af den markerede mappe.

NUM LOCK+MINUSTEGNET på det numeriske tastatur (-)

Skjule den markerede mappes indhold.

VENSTRE PIL

Skjule den markerede mappes indhold, hvis det vises, eller markere den overordnede mappe.

HØJRE PIL

Vise den markerede mappes indhold, hvis det er skjult, eller markere den første undermappe.

Bemærk!